Privacyverklaring

Installatiebedrijf Ivar Noorman, gevestigd aan Handelsweg 14 1751 HE te Schagerbrug, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
www.noormaninstallatie.nl Handelsweg 14  1751 HE Schagerbrug  0224 – 57 32 21

D. Noorman-de Boer is de Functionaris Gegevensbescherming van Installatiebedrijf Ivar Noorman. Zij is te bereiken via info@noormaninstallatie.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Installatiebedrijf Ivar Noorman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noormaninstallatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Installatiebedrijf Ivar Noorman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-       het opstellen van een offerte op uw verzoek

-       het maken van een factuur

-       Het afhandelen van uw betaling

-       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 Installatiebedrijf Ivar Noorman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Installatiebedrijf Ivar Noorman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Installatiebedrijf Ivar Noorman verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van hun taak m.b.t. een gesloten overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Installatiebedrijf Ivar Noorman verstrekt geen persoonsgevens aan derden t.b.v. direct marketing doeleinden.

Ook verkoopt Installatiebedrijf Ivar Noorman geen persoonsgevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Installatiebedrijf Ivar Noorman gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Installatiebedrijf Ivar Noorman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@noormaninstallatie.nl  om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Installatiebedrijf Ivar Noorman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@noormaninstallatie.nl

© 2019 | Installatiebedrijf Ivar Noorman | Privacy verklaring

d